samedi 31 décembre 2011

UTC +13

Happy new year, Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga

Happy new year, Te aono ni Pinikiti (Kiribati)

Ia manuia le tausaga fou, Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa

Aucun commentaire:

Publier un commentaire